بر اساس عنوان سازمان بهداشت جهانی، سالانه ۸۰۰ هزار نفر دست به خودکشی می‌زنند؛ این به این معنی هر ۴۰ ثانیه یک نفر خودکشی می‌کند.