دکتر خیرالله غلامی متخصص داروسازی بالینی نسبت به توصیه استفاده کردن از داروی نالوکسان توسط مهناز افشار واکنش نشان داد.