مراسم سیزدهمین سالگرد شهدای رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه پانزدهم آذرماه درون قطعه ۵۰ مقبره الشهدای اصحاب رسانه بهشت زهرا(س) برگزار شد.